บางครั้งในการอัพโหลดไฟล์ผ่าน FTP client อย่าง Filezilla จะพบว่า server บางที่จะให้เชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล sftp เพื่อความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลและเครื่องของผู้เชื่อมต่อจะถูกเข้ารหัสทั้งหมดรวมถึง user name และ password จึงถือว่ามีความปลอดภัยสูงมาก ซึ่งการจะเชื่อมต่อเช่นนั้นได้ต้องมีการตั้งค่าดังนี้

1.ไปที่เมนู แฟ้ม > จัดการที่อยู่

รูปภาพ

2.click ที่ “สร้างที่ตั้งใหม่” เพื่อกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ
3.กำหนดชื่อสำหรับการเชื่อมต่อ (สามารถกำหนดชื่อได้ตามสะดวก ไม่มีผลต่อการเชื่อมต่อ)
4.กำหนดรายละเอียดการเชื่อมต่อ

  • โฮสต์: ให้ใส่หมายเลข ip address ของ server ที่เราจะเชื่อมต่อ
  • พอร์ต: ให้ใส่หมายเลขพอร์ตของ server ที่เราจะเชื่อมจ่อในที่นี้ใส่หมายเลข 2345
  • ชนิดเซอร์เวอร์: เลือกเป็น SFTP
  • Logontype: เลือก “ปกติ”
  • ผู้ใช้: ให้กรอก username ในการ login เข้า server
  • รหัสผ่าน: ให้กรอก password ในการ login เข้า server

5.เลือก “เชื่อมต่อ” เพื่อเชื่อมต่อเข้า server

รูปภาพ

6.เลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับกุญแจในการเข้ารหัสข้อมูล และเพื่อเชื่อมต่อเข้า server

รูปภาพ

7.ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้อง และไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อ internet จะสามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ

Comments are closed.