ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Wellform Co.,Ltd.
ที่อยู่: 1420/1 อาคารศรีสุข ซ.พหลโยธิน 26 ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 086-813-5354
เว็บไซต์: http://www.wellform.biz/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105549120967
ปีที่ก่อตั้ง: 2549
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: อวยชัย ภิรมย์รื่น
อีเมล: p.auoychai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-813-5354

ผลิตภัณฑ์

i-Issue

e-Issue Management พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ Mantis

i-STM

e-Software Testing Management พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ Mantis

i-MA

e-System Maintenance Assurance Management พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ .DotProject

บริการ

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้กับลูกค้า ใช้ Java Technology & PHP เป็น หลัก

บริการปรึกษา และอิมพลีเมนต์ระบบผลผลิตผลิต (Productivity Management) 

 การให้คำปรึกษา แอิมพลีเมนท์ระบบบริหารผลผลิต (Productivity Management) ออกแบบ Process และ อิมพลีเมนท์ระบบงานของลูกค้าด้วยการประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น การบริหารประเด็นและคำร้องขอ ด้วย .DotProject & Mantis , การบริหารการทดสอบสอบระบบซอฟต์แวร์( Software Testing Management ) ด้วยการ Customize Mantis เป็นต้น

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เวลล์ฟอร์ม จำกัด (เวลล์ฟอร์ม) คือผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้าน การเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต (Business Performance Enhancement Consulting) การวางระบบธุรกิจบริการผลิตซอฟต์แวร์ การทำโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Implementation Project Consulting) การจัดทำระบบซอฟต์แวร์ สำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ (e-Business Development Consulting) การสร้างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Team Consulting)

เวลล์ฟอร์มให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์สำหรับสนับสนุนระบบงานธุรกิจและเชื่อม ต่อระบบข้อมูลในหน่วยธุรกิจย่อยขององค์กรธุรกิจเข้าด้วยกัน (Business Application Development and Business Application Integration) บริการฝึกอบรม-พัฒนาบุคลากรในสายการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Development Training)และบริการจัดหาบุคลากรในสายการผลิดซอฟต์แวร์ (Manpower Outsourcing)

เพื่อให้บริการกับกลุ่มองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้แนวคิดของ Supply Chain Management (SCM) , Enterprise Resource Planning(ERP) , Customer Relation Management (CRM) , e-Business Management (eBM) , Software Development Life Cycle (SDLC) ของอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) และ การบริการ/ผลิตซอฟต์แวร์

ผลงานที่ผ่านมา

  • ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
  • ทีทีแอนด์ ที จำกัด
  • Western Digital ( Thailand ) Co., Ltd.

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

  • Java Technology
  • Strut Framework
  • PHP Code Iegnitor
  • Apache Http Server
  • Axis
  • Tomcat
  • MySQL

Comments are closed.