Zarafa ออกรุ่น 1.0 แล้วพร้อมหน้าจอแบบใหม่ ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม feature ใหม่ๆ ผ่านทาง Plugin เช่น Facebook, web meeting และ online chat สำหรับหน้าจอใหม่ของ Zarafa สนับสนุนปฏิทินแบบหลายผู้ใช้ แชร์เหตุการณ์ และทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม Zarafa แสดงผลได้บน Mozilla Firefox, Internet Explorer และ Safari Zarafa ทำงานบน Linux และเป็น Groupware ที่ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งของ Microsoft Exchange เลยทีเดียว

Zarafa Collaboration Platform (ZCP) เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซึ่งมี Community Edition และ Commercial Professional and Enterprise Edition สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.zarafa.com

Comments are closed.