ตั้งหัวเรื่องไว้แรงไปหน่อยอาจมีคนหมั่นไส้ ที่บอกว่า Zend Studioเป็นเครื่องมือพัฒนา PHP ที่ดีที่สุดในโลกอาจจะเป็นเพราะหัวคำโฆษณาของ Zend Studio ในเว็บก็เป็นได้ เข้าเรื่องสักหน่อย ZendStudio เป็น IDE (Integrated Development Environment) ใช้พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่ใช้ภาษา PHP คุณสมบัติโดยรวมของ Zend Studio มีดังนี้

 

 

1. Editor and File Management Features

 • Syntax Coloring, Code Assist
 • Templates (PHP, PHPDoc, New File)
 • Code Folding (Classes, functions and PHPDoc)
 • Real time error detection
 • Bookmarks
 • Smart Goto Source + Hover Support
 • Automatic Insertion (brackets, braces, PHPDoc)
 • Matching Bracket
 • Comment / Uncomment PHP code
 • PHP (Project) Explorer View
 • Open resource (File / function)
 • PHP Manual Integration
 • Search PHP element
 • File / Project / PHP Inspectors (Outlines)
 • Advanced Code Formatting (indentation, braces, white spaces and blank lines)
 • Find & Replace in Files
 • Tasks
 • Project Include Path
 • Problems View
 • DnD or Open Explorer Files
 • Easy Create New File
 • Code Assist for Include Content

 

2.Editor and File Management Features

 • Getters/Setters Functions
 • Override/Implement Functions
 • New PHP Class/Interface
 

 

3.JavaScript Support

 • Syntax Coloring
 • Basic Code Assist in JavaScript Blocks
 • View JS Elements in PHP/HTML Outline
 

 

4.HTML Support

 • WYSIWYG Editing
 • Syntax Coloring
 • Code Assist
 • Code Folding
 • Drag and Drop HTML Components
 • Design and Source View
 • Properties View

 

5.Source Control

 • Local History
 • CVS
 • Subversion

 

 6.Refactoring

 • Move Files and Folders
 • Rename Files Classes, Function and Variables
 • Organize Includes
 

 

7.PHPUnit Testing Support

 • Test Case / Suite Code Generation
 • Test Results Visual Support
 • Stack Trace and Filtering
 

 

8.Debugging

 • Local Debugging
 • Web Server Debugging
 • Local Deployment
 • Text Encoding Support
 • Tunneling Support
 • Web Servers Management
 • File Content Transfer (Use Local/Server Copy)
 • SSL Communication
 • Browser Toolbar Support
 • PHP Executable Profiler
 • Web Server Profiler
 • Code Coverage

 

9.Deployment Support for Remote Systems

 • FTP
 • SFTP
 

 

10.SQL / Database Support

 • Query editor – syntax coloring, syntax code assist
 • New Connection Intuitive Wizard
 • Editable table viewer
 • Objects tree – Tables, views
 • JDBC drivers
 

 

11.Miscellaneous

 • Advanced PHP code analyzer
 • RSS Reader
 • Web Services Editor
 • Web Services support (Wizard and Inspection)
 • PHPDocumentor Support
 • BIRT Integration (Code assist, Example Project, Templates)
 • Java Bridge – Code Assist for Java Classes and Packages
 

 

12.Zend Platform Integration

 • Basic Integration (Open Platform GUI)
 • Events List View
 • Debug / Profile Events
 • Automatic Allow Debugging/Tunneling on Server (using WSDL)
 • Platform API

 

13.Zend Framework Integration

 • Code Assist
 • Framework Project
 • Code Templates
 • Example Project
 • MVC View
 • MVC Code Generation
 

 

14.Other Integration

 • Zend Code Gallery Viewer
 • Zend Code Gallery Interactive (suggest, vote)
 • Zend Guard integration

อ่าน feature มายืดยาวสนใจใช้ ZendStudio กันบ้างหรือยังครับ ถ้าพอจะมีตังค์ก้อซื้อหามาใช้กันได้นะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

 

Comments are closed.