สำหรับ Zimbra Open Source Edition ไม่มีฟีเจอร์ Mobile Sync ทำให้ smart device ต่าง ๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อ Zimbra ได้โดยตรง จึงต้องใช้ Z-Push ซึ่งเป็นแอพลิเคชัน Open Source ที่เป็น ActiveSync เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง smart device (smart phone, tablet, iPad) กับ Zimbra server

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • Ubuntu Server หรือ Distro อื่น ๆ แล้วแต่ถนัด สำหรับลง z-push
  • Zimbra Server ที่เปิดให้บริการไว้แล้ว
  • software ได้แก่ z-push และ z-push zimbra backend

สามารถดาวน์โหลด z-push และ z-push backend ได้โดย

wget http://download.z-push.org/final/2.1/z-push-2.1.3-1892.tar.gz

wget http://sourceforge.net/projects/zimbrabackend/files/Release61/zimbra61.tgz

จากนั้นให้แตกไฟล์ทั้งคู่เก็บไว้ที่ไหนก็ได้ เช่นเก็บไว้ที่ /root/src เป็นต้น

ขั้นตอนการติดตั้งและการเซ็ต เมื่อติดตั้ง Ubuntu Server เสร็จและรัน update/upgrade ระบบแล้วให้ติดตั้งแพคเกจดังนี้เพิ่มเติม

sudo apt-get install php5-curl php-soap php5-cli apache2 libapache2-mod-php5

แก้ไขคอนฟิคของ apache2 โดยแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/httpd.conf ดังนี้

Alias /Microsoft-Server-ActiveSync /var/www/z-push/index.php

php_flag magic_quotes_gpc off

php_flag register_globals off

php_flag magic_quotes_runtime off

php_flag short_open_tag off

ดังรูป

1

ต่อมาให้สร้างโฟลเดอร์ z-push ลงใน /var/www/ จากนั้นให้คัดลอกไฟล์ z-push ลงใน /var/www/z-push/

mkdir /var/www/z-push

cp -a /root/src/z-push-2.1.3-1892/* /var/www/z-push/

จากนั้นให้สร้างโฟลเดอร์ zimbra ลงใน /var/www/z-push/backend/ จากนั้นให้คัดลอกไฟล์ z-push zimbra backend ลงในนั้น /var/www/z-push/backend/zimbra

mkdir /var/www/z-push/backend/zimbra

cp -a /root/src/zimbra61/z-push-2/* /var/www/z-push/backend/zimbra/

สร้างโฟลเดอร์ z-push ลงใน /var/log/ จากนั้น สร้างไฟล์สำหรับเก็บ log ของ z-push ลงใน /var/log/z-push/ รวมทั้งเปลี่ยนสิทธิ permission

mkdir /var/log/z-push/

touch z-push.log z-push-error.log /var/log/z-push

chmod -R 775 /var/log/z-push

chown www-data:www-data /var/log/z-push

สร้าง โฟลเดอร์ z-push ลงใน /var/lib/ รวมทั้งเปลี่ยนสิทธิ permission

mkdir /var/lib/z-push

chown www-data:www-data /var/lib/z-push

แก้ไขไฟล์ /var/www/z-push/config.php โดย แก้ไข จาก

define('BACKEND_PROVIDER', "BackendZarafa");

ให้เป็น

define('BACKEND_PROVIDER', "BackendZimbra");

3

และ

Define('TIMEZONE', '');

แก้เป็น

Define('TIMEZONE', 'Asia/Bangkok');

3

แก้ไขไฟล์ /var/www/z-push/backend/zimbra/config.php โดยแก้ไข จาก

define('ZIMBRA_URL', 'http[s]://');

ให้เป็น Zimbra server ที่ใช้งานอยู่ เช่น

define('ZIMBRA_URL', 'https://mail.osdev.local');

เมื่อตั้งค่าเสร็จ ก็ให้ restart apache2

service apache2 restart

ขั้นตอนต่อมา ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ชี้ไปที่ Ubuntu Server ที่รัน z-push อยู่ จะมีหน้าต่างให้กรอกผู้ใช้และรหัสผ่านของ Zimbra โดยเข้า URL นี้

http://Z-push_Server/Microsoft-Server-ActiveSync

Z-push_Server คือ IP Address หรือ Hostname เครื่องที่ติดตั้ง Z-Push

3

เมื่อ login สำเร็จ ก็จะมีหน้าเพจบอกว่า การ login เข้ามานี้สำเร็จ ดังรูป

3

แค่นี้ก็ใช้บริการ ActiveSync  โดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับเชื่อมต่อ Zimbra ได้แล้ว สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จาก

Comments are closed.