การใช้ตัวค้นหาของ Firefox จะไม่ปรากฏกล่องโต้ตอบการค้นหาขึ้นมา แต่จะปรากฏเป็นแถบค้นหาที่ด้านล่างของหน้าต่างแทน เพื่อให้ไม่บดบังหน้าเว็บไซต์

รูปภาพ

Comments are closed.