การตั้งค่าเตือนเมื่อ Filezilla ทำการ upload หรือ download เสร็จสิ้นสามารถตั้งค่าได้โดย click ขวาที่งานที่กำลังทำอยู่แล้วเลือกไปที่ Action after queue completion แล้วเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนว่าจะให้ส่งเสียงเตือนออกทางลำโพง , แจ้งข้อความเตือนออกทางหน้าจอ เป็นต้น

รูปภาพ

Comments are closed.