หลังจาก TOSS Quiz#01 ผ่านไปแล้วได้ผู้กล้าหาญและรวดเร็วในการตอบคำถามมา 5 ท่านคือ envtech, devsmudger, aumprudya, ddz2007 และ tewson Quiz#01 นี้ท่านได้รับของรางวัล พวงกุณแจ น้อง Tux น่ารัก (ตอบคำถาม Level 2 ได้ถูกต้อง)  สามารถรับของรางวัลด้วยตัวท่านเองที่ ฝ่าย Open Source SIPA ชั้น 3 อาคาร ณ นคร (ตรงข้าม TOT แจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมารับของรางวัลได้เอง ทางเราจะเก็บสะสมไว้ให้ครับหากครบ 10 ชิ้นจะจัดส่งไปให้ครับ (จะได้ส่งในคราวเดียว) สำหรับการแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล แจ้งได้ที่ contact ครับ

Comments are closed.