การสร้างบัญชีผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์ให้ Cacti เลือก User Management จะปรากฏหน้าตัวจัดการบัญชีผู้ใช้โดยที่ Cacti จะมีบัญชีผู้ใช้มาตราฐานอยู่ 2 บัญชีคือ Admin และ guest กด Add เพื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. User Management [new] ใช้สหรับการใส่ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้งานดังนี้

 • User Name : ชื่อเข้าระบบของผ็ใช้งาน
 • Full Name : ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้งาน
 • Password : รหัสผ่านต้องใส่ทั้งสองช่องให้เหมือนกัน
 • Enabled : เปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้
  – ติ๊กเพื่อเปิด
  – เว้นว่างเพื่อปิด
 • Account Option :
  – User Must Change Password. : กำหนดให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรก
  – Allow this User to Keep Custom Graph Setting. : อนุญาตให้ผ็ใช้สามารถตั้งค่าการดูกราฟและจดจำการตั้งค่านั้น
 • Graph Options
  – User Has Rights to Tree View. : ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูกราฟจาก TreeView  ได้
  – User Has Rights to List View. : ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูกราฟจาก List View ได้
  – User Has Rights to Previews View. : ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูกราฟจาก Previews View  ได้
 • Login Option
  – Show the page that user pointed their browser to. : กำหนดหน้าแรกของ Cacti ตามที่ผ็ใช้งานเรียกใช้จากเว็บเบราว์เซอร์
  – Show the default console screen. : กำหนดหน้าแรกของ Cacti เป็นหน้า Console
  – Show the default graph screen. : กำหนดหน้าแรกของ Cacti เป็นหน้า Graph
 • Authentication Realm : กำหนดค่ามาตราฐานในการเข้าใช้งาน

2. Realm Permission การกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน Cacti ติ๊กเพื่ออนุญาติให้ใช้งาน เว้นว่างเพื่อไม่อนุญาติให้ใช้งานเมื่อใส่ค่าทั้งสองส่วนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Create


จะมีข้อความ “Save Successful.” ปรากฏขึ้นเมื่อกลับมาที่หน้า User Management จะพบบัญชีผู้ใช้ที่ได้ทำการเพิ่มปรากฏอยู่แสดงการเพิ่มเสร็จสมบูรณ์  ทดลองเข้าใช้งานโดยบัญชีผู้ใช้ใหม่โดย เลือก Logout บนมุมขวาเพื่อออกจากบัญชีผ็ใช้ Admin แล้วทำการเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่ ถ้าได้ทำการเลือก User Must Change Password. จะปรากฏข้อความ *** Forced Password Change *** เพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรกทำการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม Save จะเข้าสู่หน้าจอของ Cacti


วิธีการเปิดปิดบัญชีผู้ใช้งาน
เลือก User Management ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าแล้วปรับค่าในส่วนของ Choose an action เป็น Enable (เปิด) หรือ Disable (ปิด) ทดลองเลือก Disable แล้วกดปุ่ม Go จากนั้นกดปุ่ม Continue เพื่อยืนยัน


ทดลองออกจากบัญชีผู้ใช้แล้วเข้าใช้อีกครั้งจะปรากฏข้อความ Error: Access Denined, user account disable. ดังภาพ

วิธิธีการคัดลอกบัญชี้ผู้ใช้
การคัดลอกนั้นสามารถคัดลอกได้เฉพาะสิทธิ์โดยจะไม่รวมชื่อบัญชีผู้ใช้และชื่อผู้ใช้ เลือก User Management ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าแล้วปรับค่าในส่วนของ Choose an action เป็น Copy เพื่อคัดลอกแล้วกด Go ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้และชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการกดปุ่ม Continue จะปรากฎบัญชีผู้ใช้ในหน้า User Management


วิธีการลบบัญชีผู้ใช้
ผู้ใช้ เลือก User Management ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าแล้วปรับค่าในส่วนของ Choose an action เป็น Delete เพื่อลบแล้วกดปุ่ม Go แล้วกดปุ่ม Continue เพื่อยืนยัน


Comments are closed.