เริ่มต้นใช้งาน Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทางอเมซอนจะตัดเงินจำนวน 1 USD เป็นการตรวจสอบว่าบัตรใช้งานได้ เข้าไปที่หน้าเว็บ http://aws.amazon.com/ แล้วเริ่มดำเนินการได้

ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างในการสร้าง Web Serverด้วยลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ หลังจากท่าน Login แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เลือกที่ EC2 (ตัวเลือกแรก ทางซ้ายมือ)

null

หน้าจอสรุปรายการ EC2 เราสามารถดู Instance ต่าง ๆ ที่เราสร้างไว้ ปริมาณการใช้งานต่างๆ ทางซ้ายมือจะเป็นสารบัญที่เราจะเข้าไปดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ในที่นี้เราจะใช้งานเบื้องต้น เพียงแค่รายการ Security Groups และ Key Pairเท่านั้น

null

สร้าง Key Pair

Key Pair เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ใช้จะใช้ในการติดต่อเข้าใช้งาน Virtual Machine เป็นการสร้างกุญแจตามหลัก Public Key Infrastructure (PKI) จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ก่อนการสร้าง Instance ถ้ามีอยู่ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่อีก เราสามารถใช้ Key เดียวกับหลาย Instance ได้
ให้สร้าง Key Pair และบันทึกไฟล์นามสกุล .pem เก็บไว้เพื่อใช้ Login เข้าระบบ

null

Security Groups

เรื่องความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นเรื่องสำคัญ ความปลอดภัยเบื้องต้นบนอินเทอร์เน็ตคือการเปิดใช้งานพอร์ต (Port) ต่าง ๆ ตามแต่ละบริการ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์จะใช้พอร์ต 80 เป็นต้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดพอร์ตอะไรบ้างได้ และสามารถบันทึกไว้เป็นรายการ เช่น รายการสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เปิดพอร์ต 80, 443 เป็นต้น สำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบอื่น ก็กำหนดเปิดพอร์ตที่จะใช้งานไว้ จะใช้งานเมื่อไหร่ ก็บอกว่าให้ใช้ตามรายการนั้น ๆ ได้เลย

null

กดที่ปุ่ม Create Security Group เพื่อสร้างรายการ ให้เปิดพอร์ต 80, 443 และ 22

null

สร้าง Virtual Machine (ในที่นี้ใช้ Free tier นะครับ) ตัวอย่างเลือก Amazon Linux
null

เลือกชนิดของ Instance ในแบบฝึกหัดนี้ขอให้เลือก t2.micro นะครับ

null

ข้ามมาขั้นตอนที่ 4 เลือกดิสก์ เลือกตามค่าที่เขากำหนดให้ได้เลยครับ

null

ข้ามมาขั้นที่ 6 เลือก Security Group ให้เลือกรายการ Select an existing security group เพื่อเลือก Security Groupที่เราเตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Review and Launch

null

ในขั้นที่ 7 ให้เราตรวจสอบค่าต่าง ๆ สำหรับ Instance ที่กำลังจะรันว่าถูกต้องตามที่ต้องการแล้ว จึงค่อยกด Launch จากนั้นระบบจะให้เราเลือก Key Pair ที่เราสร้างไว้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ I acknowledge that … to log into my instance. จากนั้นคลิก Launch Instances เพื่อเริ่มการทำงานของ Instance นั้น

null

หน้าจอแสดง Instance ทั้งหมดของเรา ในรูป เป็นสถานะ Initializing ซึ่งยังไม่พร้อมใช้งาน ในการทำงาน ระบบจะใช้เวลาสักระยะในการมองหาเครื่อง compute ที่เหมาะสมในการรัน instance ที่เราสร้าง จากนั้นจะเริ่มการรัน instance การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายให้กับ Instance นั้น

null

เมื่อ Instance พร้อมใช้งานสถานะจะแสดงเป็น 2/2 checks นั่นแสดงว่า Virtual Server หรือ Instance นั้นพร้อมใช้งานแล้ว เราสามารถติดต่อเข้าไปผ่านหมายเลขไอพีที่ระบบให้มาได้ทันที

null

Comments are closed.