ใน Alfresco Share มักจะมี Requirement ในการเปลี่ยน Logo ให้เป็นของบริษัทของเรานะครับ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ที่ด้วยกันนะครับ คือในหน้า Login และหน้า Application ของ Alfresco Share นะครับ (การเปลี่ยน logo ในหน้า Application ดูได้ในเรื่อง Customize Theme ใน Alfresco Share นะครับ)
มาเปลี่ยน Logo ในหน้า Login กันก่อนเลยนะครับ โดยในหน้า Login ปกติจะเป็น Logo ของ Alfresco ดังรูปนะครับ

1

ไฟล์ที่ใช้ในการกำหนด Path ของรูปภาพ คือ login.css ซึ่งจะอยู่ใน themes ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบนะครับ ในที่นี้ผมแก้ไข ที่ Themes default เปิดไฟล์ login.css ตาม path ด้านล่าง โดยดูที่ .login-logo นะครับ จะเห็นว่า รูปภาพจะโดนเก็บไว้ที่ /images/logo.png นะครับ

3

ทำการเปลี่ยนรูป logo.png แล้ว ให้เป็น Logo ขององค์กรนะครับ (ทำการ resize ให้พอดีนะครับ อาจจะทำ Background ให้เป็น transparent ด้วยนะครับ เพื่อความสวยงาม)

2

อาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้นะครับ แต่ต้องไปเปลี่ยน Config ใน login.css ทำการ Restart Alfresco แล้วดูผลเลยนะครับ

4

Comments are closed.