เราสามารถใช้งาน Source Tree ร่วมกับ GitHub หรือ Bitbucket ได้ (รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง source tree สามารถดูได้จาก บทความนี้ ครับ)

เมื่อเปิด Source Tree ขึ้นมาให้คลิกที่ไอคอน Clone/New ที่อยู่มุมบนด้านซ้ายของหน้าต่าง ดังรูป

จากนั้นให้คลิกที่เมนู Clone Repository แล้วให้ระบุ path ของ repository ที่ต้องการลงไปในช่อง Source Path/URL จากนั้นก็ให้ระบุ path ในเครื่องของเราที่ต้องการคัดลอก repository ที่อ้างถึง มาเก็บไว้ (local repository) ซึ่งโดยทั่วไป หากระบุ Source Path ลงไป ชื่อในช่อง Name ที่อยู่ด้านล่าง ก็จะปรากฎขึ้นมาให้อัตโนมัติ จากนั้นคลิกปุ่ม Clone

เมื่อสั่ง clone repository เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่เคยเก็บอยู่บน repository ที่ทำการ clone มานี้ ก็จะถูกนำมาเก็บไว้บน local repository นี้ทันที  โดยปกติแล้วหากเราไม่ได้ใช้ Source Tree การ clone repository ก็สามารถทำได้ผ่าน command line ด้วยคำสั่ง

$ git clone <source path>

ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้แตกต่างกัน

ตัวอย่างถัดไป ผมจะขอทดลองแก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ที่ถูกบันทึกอยู่ใน repository นี้อยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งยังเปลี่ยนชื่อไฟล์ดังกล่าวนี้ด้วย

เมื่อผมได้เปลี่ยนชื่อไฟล์ และรายละเอียดภายไฟล์เรียบร้อยแล้ว เมื่อกลับมายังหน้าจอการทำงานของ Source Tree สถานะของไฟล์ทั้ง 2 จะเป็น Unstaged files ก็ให้เริ่มการ commit ตามปกติ โดยทำเครื่องหมายหน้ารายการทั้ง 2 เพื่อ track ไฟล์ และสั่ง commit ในขั้นตอนถัดไป

กำหนดข้อความสำหรับการ commit และให้สังเกต checkbox ด้านล่าง ก่อนที่จะ commit โดย checkbox นี้ได้ถามว่า ต้องการที่จะ push รายการการเปลี่ยนแปลงนี้ ไปยัง origin/master (ในที่นี้ origin จะหมายถึงข้อมูลที่อยู่ใน local repository ส่วน master จะหมายถึง master branch บน remote repository)

จากตัวอย่างบน ผมได้มีการสั่งให้ push ข้อมูลขึ้นไปยัง master branch บน remote repository ทันที ซึ่ง Source Tree ก็จะมีการถามถึง username และ password เพื่อ authen ไปยัง GitHub หรือ Bitbucket หรืออื่นๆ ที่เป็นต้นทางของ source path นี้ (ตัวอย่างนี้ผมใช้ GitHub)

หลังจากที่สั่ง commit and push แล้วมีการ authen ผ่านเป็นที่เรียบร้อย ข้อมูลของเราก็จะถูกส่งไปยัง GitHub ที่เราเชื่อมต่ออยู่

แต่หากว่าในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เราไม่ได้ทำเครื่องหมายที่หน้ารายการ Push changes immediately to origin/master โดยสั่ง commit เพียงอย่างเดียว เมื่อกลับมาสู่หน้าจอหลักของ Source Tree จะพบการแจ้งเตือนให้ push ข้อมูลของเราขึ้นไป

หากเราต้องการที่จะ push ข้อมูลขึ้นไปยัง remote repository ก็เพียงคลิกที่ไอคอน push ดังรูปด้านบน

จากนั้นก็จะปรากฎหน้าต่างสำหรับการ push ว่าต้องการ push ข้อมูลไปยัง branch ใด ซึ่งในที่นี้ push จาก master branch บน local repository ไปยัง master branch บน remote repository เมื่อกำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK เพื่อ push ข้อมูลได้ทันที

หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะถาม username และ password ของเรา เพื่อทำการ authen ไปยัง account ที่เชื่อมต่ออยู่ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเช่นเดียวกับวิธีการแรกที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้ครับ

ตัวอย่างบน GitHub หลังจาก commit ผ่าน source tree

 

Comments are closed.