ใน Alfresco สามารถที่จะ Import User จาก Ldap เข้ามาใน Alfresco ได้นะครับ โดยการ Config เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ เข้าไปที่ D:\Alfresco\tomcat\webapps\alfresco\WEB-INF\classes\alfresco\subsystems\Authentication\ldap-ad นะครับ จากนั้นเข้าไปแก้ไข File “ldap-ad-authentication.properties”

1

ทำการ Set ให้ ldap.authentication.active=true นะครับ

2

ทำการ Set ldap.authentication.userNameFormat=%s@ นะครับ ตามตัวอย่างเลยครับ

3

ทำการใส่ ค่า ldap.authentication.java.naming.profvider.url โดยทำการใส่ค่า เป็น ldap://:389

4

ในบรรทัด .security.principal ใส่เป็น User ที่ใช้ในการ Syn Ldap ตามด้วย @ ตามด้วย domain Controller นะครับ และบรรทัด security.credentials ให้ทำการใส่ password นะครับ

5

ในบรรทัดของ groupSearchBase และ userSearchBase ให้ใส่ DC=ชื่อ Domain Controller ตามตัวอย่างนะครับ ถ้าใครมีหลายจุดใส่แบบนี้นะครับ DC=alfrescothailand, DC=co,DC=th แบบนี้ก็ได้นะครับ

6

จากนั้นคลิก Save ไฟล์นะครับ เข้าไปที่ D:\Alfresco\tomcat\shared\classes\alfesco-global.properties นะครับ

7

เพิ่ม Code เข้าไปนะครับ ดังนี้

8

ทำการ Save ไฟล์นะครับ จากนั้น Restart Alfresco นะครับ จะพบว่าเราสามารถ Login ด้วย User จาก Ldap ได้แล้วนะครับ คร่าวๆ แบบนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวในครั้งต่อไปผมจะเขียน ถึงวิธีการ Synchronization เช่น การกำหนดความถี่ในการ Sync ข้อมูล การ Filter ข้อมูลจาก Ldap นะครับ รวมไปถึงการทำ Single Sign On นะครับ

Comments are closed.