บางครั้ง Alfresco Content อาจมีปัญหาทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเราสามารถจัดการได้โดยการ rebuild index ใหม่ ในที่นี้จะเป็นการ rebuild index Solr บน Alfresco มาดูวิธีกัน

ขั้นแรกตรวจสอบ path ที่ Solr core อยู่ก่อน ซึ่งจะอยู่ที่ไฟล์ solrcore.properties
โดยปกติแล้วไฟล์ solrcore.properties จะอยู่ใน $ALFRESCO_HOME/alf_data/solr/workspace-SpacesStore/conf และ $ALFRESCO_HOME/alf_data\solr\archive-SpacesStore\conf

null

เมื่อรู้แล้วว่า datastore อยู่ที่ไหน ให้ stop service alfresco ก่อน

sudo service alfresco stop

จากนั้นลบ content ของ index data ของแต่ละ Solr core

# rm -f $ALFRESCO_HOME/alf_data/solr/workspace/SpacesStore/*
# rm -f $ALFRESCO_HOME/alf_data/solr/archive/SpacesStore/*

ลบ Alfresco models

# rm -f $ALFRESCO_HOME/alf_data/solr/workspace-SpacesStore/alfrescoModels/*
# rm -f $ALFRESCO_HOME/alf_data/solr/archive-SpacesStore/alfrescoModels/*

จากนั้นให้ start service alfresco

sudo service alfresco start

เมื่อดู Log จะเห็น log ประมาณนี้

WARNING: [alfresco] Solr index directory '/path/to/alfresco/home/solr/workspace/SpacesStore/index' doesn't exist. Creating new index...
06-Nov-2013 11:21:11 org.apache.solr.handler.component.SpellCheckComponent inform
WARNING: No queryConverter defined, using default converter
06-Nov-2013 11:21:11 org.apache.solr.core.SolrCore initIndex
WARNING: [archive] Solr index directory '/path/to/alfresco/home/alf_data/solr/archive/SpacesStore/index' doesn't exist. Creating new index... 

เป็นอันเรียบร้อยค่ะ

Comments are closed.