หาก proxmox openvz ไม่สามารถเปิด console เครื่อง Guest ที่เป็น Openvz ที่หน้า web ui ได้มีวิธีแก้ไขดังนี้

remote เข้า terminal เครื่อง guest => Edit file /etc/init/tty1.conf ดังนี้

ทดสอบเปิด console อีกครั้งแล้วให้พิมพ์ enter ก็จะขึ้นหน้าให้ login และใช้งานได้ปกติดังรูป

Comments are closed.