รูปภาพ

ระบบ Binary นั้นจะถ่ายโอนข้อมูลตามตรง เหมาะสำหรับไฟล์ทุกชนิด ส่วนแบบ ASCII นั้นจะถ่ายโอนข้อมูล โดยคำนึงถึงความแตกต่างของระบบ เนื่องจาก Windows มีการตัดบรรทัดเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยรหัส rn ส่วน Linux และ Mac ตัดด้วยรหัส n ทำให้เมื่อรับแฟ้มจาก Linux และ Mac แล้วพอไปอ่านบน Windows บางครั้งอาจจะไม่มีการตัดบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่ให้ ถ้าส่งไฟล์แบบ mode ASCII ระบบจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้อัตโนมัติซึ่งถือเป็นข้อดี แต่ข้อเสีย คือ หากใช้ mode ASCII ถ่ายโอนไฟล์ชนิดอื่นๆ อาจทำให้เปิดไม่ได้

Comments are closed.