ในเรื่องของการทำ Workflow นั้น จะมี Feature ที่สำคัญอีกเรื่อง คือเรื่องของ Priority ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ที่จะอนุมัติงานเห็นลำดับความสำคัญของ งานที่จะต้องทำก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ว เรามักจะเห็นการกำหนด Priority ที่หน้า eForm แต่จริงๆ แล้ว เราสามารถกำหนด Priority ได้จาก Workflow Designer นะครับ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทำการเลือก Workflow ที่ต้องการกำหนด Priority
  • จากนั้นคลิกที่ Task ที่ต้องการกำหนด Priority
  • ไปที่ Tab Property เลือกที่ Main Config จากนั้นในช่องของ Priority โดยค่าที่สามารถใส่ได้จะเป็นค่าตัวเลขนะครับ ได้แก่ 3 (Low Priority), 2 (Medium Priority), 1 (High Priority)

  • ทำการใส่ Priority ในแต่ละ Task ตามต้องการ จากนั้นก็ Deploy Workflow ใน Alfresco อีกครั้งหนึ่ง
  • ทดสอบ Start Workflow เพื่อดูผลนะครับ จะปรากฎดังรูปด้านล่าง

Comments are closed.