บน GlusterFS นั้นเราสามารกำหนด Quota ให้กับ Volume ได้เช่น กำหนดให้ Volume A สามารถใช้งานได้เพียง 10GB หรือ 100GB ซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยคำสั่งง่ายๆ เพียงไม่กี่คำสั่งเท่านั้น

สมมติว่าเราได้สร้าง Distributed Volume ไว้ดังนี้

โดยมี Architecture คือ

  1. node1: 192.168.1.100, Volume name: distributed-quota
  2. node2: 192.168.1.101, Volume name: distributed-quota

จากนั้นหากต้องการกำหนด Quota ให้กับ distributed-quota volume สามารถทำได้โดยขั้นแรกให้ Enable quota ให้กับ volume ก่อน

admins@node1:~$ sudo gluster volume quota distributed-quota enable

จะได้ผลลัพธ์

จากนั้นกำหนด Quota ให้กับ volume ด้วยคำสั่ง

admins@node1:~$ sudo gluster volume quota distributed-quota limit-usage / 100MB
limit set on /

เมื่อกำหนด Quota เสร็จแล้วเราสามารถสั่ง list ดูได้ว่ามีการกำหนด Quota อะไรให้กับ Volume บ้าง

admins@node1:~$ sudo gluster volume quota distributed-quota list

จากนั้นเรามาลอง test กันว่าหากมีการ upload ไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า 100MB เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้น สมมติว่า client ได้ mount distributed-quota เรียบร้อยแล้ว หากลอง copy ไฟล์ขนาด 20MB เข้าไป 5 ไฟล์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

admins@client:~$ sudo cp 20MB-1.zip 20MB-2.zip 20MB-3.zip 20MB-4.zip 20MB-5.zip /mnt/glusterfs/

ลองสั่ง du -h เพื่อดูขนาดไฟล์

จะเห็นได้ว่าพื้นที่ใช้ไป 100MB แล้วจากนั้นลอง copy อีกไฟล์ขนาด 20MB เข้าไปดู

admins@client:~$ sudo cp 20MB-6.zip /mnt/glusterfs/

ปรากฏว่าไม่สามารถ copy ไฟล์เข้าไปได้เนื่องจาก quota exceeded นั่นเอง

ในกรณีที่ต้องการลบ Quota ออกก็สามารถทำได้เช่นกันโดยใช้คำสั่ง

admins@node1:~$ sudo gluster volume quota distributed-quota disable
Disabling quota will delete all the quota configuration. Do you want to continue? (y/n) y

รูปภาพจาก : https://github.com/gluster/glusterfs

Comments are closed.