กลับมาอีกครั้งสำหรับงานเขียนโปรแกรมมาราธอน หรือที่เราเรียกว่า Codefest สำหรับงานนี้เป็นโปรแกรม LearnSquare ครับ หลายท่านอาจรู้จัก LearnSquare จากคลังความรู้ แต่นั่นยังไม่พอ LearnSquare ยังเป็น ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือ e-Learning ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วย แต่ในปัจจุบันมีผู้พัฒนาคนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการน้อยมาก กิจกรรมเขียนโปรแกรมมาราธอน LearnSquare Codefest 2009 จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา และยังช่วยให้เกิดนักพัฒนาจากผู้ใช้งานจริงที่มีความต้องการพัฒนาอยู่แล้วแต่ ขาดข้อมูลเชิงเทคนิคที่สามารถต่อยอดและพัฒนาได้ด้วยตนเอง โครงการนี้จึงมีส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดนักพัฒนาโปรแกรมคนไทยเพื่อยก ระดับความสามารถอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและระดับนานาชาติต่อไป ใครอยากลับฝีมือกับโครงการนี้ พลาดไม่ได้ครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – OpenTLE

Comments are closed.