กลับมาแล้วกับกิจกรรมมันส์ๆของคนเขียนโปรแกรม กับกิจกรรม เขียนโปรแกรมมาราธอน หรือที่รู้จักกันดีในชื่ Codefest ครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 6 แล้ว โดยจัดขึ้นที่ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค (ตั้งอยู่ใน สวทช , ติดธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต) วันที่ 19-20 กันยายน 2552 นี้ ในครั้งนี้มาพร้อมกับโจทย์ 4 หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับลินุกซ์เป็นหลัก ดังนี้ 1. Network camera 2. Online Data monitoring 3. Linux Server (SIS) Hardening 4. Central Log Server

ท่านใดสนใจรีบสมัครกันด่วยเลยครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.opentle.org/th/node/10266

Comments are closed.