ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และกลุ่มผู้ค้าคอมพิวเตอร์ในโครงการ ECOLONUX จัดแถลงข่าว “ก้าวที่ผ่านมาและก้าวต่อไปของ ECOLONUX” โดยการนำเสนอประเด็นผล สำเร็จของโครงการฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ของกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์การค้า ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ลานชั่น 3 ศูนย์ คอมพิวเตอร์ไอทีมอล์ล ฟอร์จูน ซึ่งมีสื่อมวลชนให้ความสนใจหลายค่าย นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธของกลุ่มผู้ค้าคอมพิวเตอร์ในโครงการ ECOLONUX อีกด้วย

ECOLONUX เป็นโครงการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่ร่วมมือกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) และผู้ประกอบการ 5 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอสวีโอเอ, ดีคอมพิวเตอร์, โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ไอบีเบเคอรี และ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการติดตั้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ นำไปสู่การเพิ่มปริมาณผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในปริมาณมาก จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เนคเทค ได้รับยอดการผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์ฟแวร์โอเพนซอร์ส ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552-พฤษภาคม 2553 ,รายละเอียดดังนี้

  1. ยอดการติดตั้ง ECOLONUX จำนวน 68,518 เครื่อง
    ช่วยทดแทนการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คิดเป็นมูลค่า 1,233,424,000 บาท
  2. ยอดการติดตั้งโอเพนซอร์สฟอร์วินโดวส์ จำนวน 32,412 เครื่อง
    ช่วยทดแทนการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คิดเป็นมูลค่า 486,180,000 บาท

ยอดรวมการติดตั้งซอฟต์แวร์อเพนซอร์ส จำนวน 100,930  เครื่อง ช่วยทดแทนการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,719,504,000 บาท

เนคเทค ได้ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกับกลุ่มบริษัทในศูนย์การค้าฟอร์จูนอีก 5 บริษัท เข้าร่วมโครงการ ECOLONUX ได้แก่ เจท คอมพิวเตอร์พลัส, ออสการ์ โฟร์สตาร์, โปรคอนเนอร์, ไดมอนด์ พีเพิล และ โน้ตบุ๊ค โซลูชั่น รวมปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วมโครงการ 10 บริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของผู้ใช้งาน และสร้างความมั่นคงสู่ผู้ประกอบการในระยะยาวต่อไป

ที่มา – opensource2day

Comments are closed.