นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การใช้งาน OpenOffice.org/Libreoffice ในองค์กร” เพื่อร่วมทำบุญด้วยการนำรายได้ทั้งหมดจากการอบรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยหลักสูตร OpenOffice.org/Libreoffice รุ่นน้ำท่วมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ แต่จะออกเป็นบิลเงินสดแทน เพื่อให้ท่านนำไปเบิกเป็นค่าใช้จ่ายภายในองค์กรของท่าน นอกจากนี้ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้จากนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์อีกด้วย ดำเนินการสอนโดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้น ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 20 คน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-7099-0005
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 5 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลงทะเบียนได้ที่ http://tinyurl.com/75xk48k

Comments are closed.