มีงานสัมมนาฟรี ดีๆ มาฝากครับ สำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ครับ ซึ่งคุณจะได้รับความรู้มากมายจากงานนี้ครับ

วัน และเวลา

วันพุธที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2551 เวลา 8.30 – 12.30 น.

สถานที่

ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 (อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์)  ห้อง 1-301

กำหนดการ

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00-09.30 น.     กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา

พิธีเปิดการสัมมนาโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.30-10.30 น.    สัมมนาช่วงที่ 1 หัวข้อ “Google เทคโนโลยียุคใหม่”
 

โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ

1) ผศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์     บรรยายเรื่อง Google Map ,Google Earth

– อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2) คุณ ศรัณย์ ยุวรรณะ      บรรยายเรื่อง Google App

– นักเขียน อิสระ ผู้เขียน หนังสือ “Google Apps”

3) คุณ จตุพนธ์ ทานาฤทัย
บรรยายเรื่อง Google Adwords – CEO – Globlet Co., Ltd.        (Search Engine Marketing)

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
10.45-11.45 น.    สัมมนาช่วงที่ 2 หัวข้อ “Google ในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม”
11.45-12.15 น    อภิปรายซักถามทั่วไป
12.15-12.30 น.    ปิดการสัมมนา
Lucky Draw

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร

1. ผศ.วิวัฒน์    อุดมปิติทรัพย์   อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, Google Map ,Google Earth.

2. คุณจตุพนธ์    ทานาฤทัย    CEO – Globlet Co., Ltd. Google Adwords (Search Engine Marketing).

3. คุณศรัณย์     ยุวรรณะ    นักเขียน อิสระ  ผู้เขียน  หนังสือ “Google Apps” Google App.

ผู้ให้การสนับสนุน

คุณพรทิพย์   กองชุน – Strategic Partner Development Manager-SoutheastAsia,Google Singapore.

พิเศษ!! ลุ้นรับของที่ระลึกจาก Sanook.com , Google Inc. และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

งานนี้เต็มไปด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับ Google ล้วนๆ เลยครับ
ท่านใดสนใจ สามารถสำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่

http://www.google-life.co.cc

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง

” Google | เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคใหม่ “

ในวันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.2551 เวลา 08.30 – 12.30 ณ

ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่ : http://www.google-life.co.cc

แหล่งข่าว : มหาวิทยาลัยรั

Comments are closed.