ห้องปฏิบัติการวิจัย vasabilab ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดการอบรม OpenStack Tutorial และ OpenStack Birthday Party ในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ ตึก บร 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีกำหนดการข้างล่าง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ kasiditchanchio@gmail.com และจองที่นั่งได้โดยใส่ข้อมูลที่ Registration Web Page หรือส่ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงานในสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ kasiditchanchio@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

 • ภาษาที่ไช้ในการอบรม: ไทย
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,000 บาท สำหรับ บุคคลทั่วไป
 • นิสิต นักศึกษา สามารถเข้าอบรมได้ฟรี

เมื่อจบการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate of OpenStack Training จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการเบื้องต้น

Tentative Tutorial Schedule:

Day 1: July 21, 2014

 • 9:30 — 9:45 : Introduction to Cloud Computing and OpenStack
 • 15 minute coffee break
 • 10:00 — 10:30 : OpenStack Architecture and Dashboard GUI
 • 10:30 — 11:30 : Nova: Creating and using virtual machines
 • 11:30 — 12:00 : Hand-on Lab 1
 • Lunch
 • 13:30 — 14:30 : Basic Networking and Security Groups
 • 14:30 — 15:00 : Glance: Creating virtual machine images
 • 10 minute break
 • 15:10 — 16:00 : Cinder: Block Storage + Swift:  Object Storage
 • 16:00 — 16:30 : Hand-on Lab 2
 • 16:30 — 17:00 : Exercise

Day 2: July 22, 2014

 • 9:30 — 10:00 : Neutron: Network Virtualization
 • 10 minute coffee break
 • 10:10 — 11:00 : Heat: Orchestration
 • 11:00 — 12:00 : Hand-on Lab 3
 • 4th OpenStack Birthday Lunch Party
 • 13:30 — 14:30 : OpenStack Installation
 • 14:30 — 16:30 : Hand-on Lab 5
 • 16:30 — 17:00 : Exercise

Day 3: July 23, 2014

 • 9:30 — 9:45 : OpenStack Applications
 • 15 minute coffee break
 • 10:15 — 11:00 : Dell’s End to End Solutions on OpenStack
 • 10:00 — 11:00 : OpenStack Programming Interfaces
 • OpenStack User and Vendor Presentations
 • OpenStack User Group Discussion

Comments are closed.