ตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า สำนักข่าวที่รายงานข่าวได้ไวที่สุดคือ สำนักข่าว twitter แต่ทีนี้ คำถามคือ การที่เราเป็นชาว Open Source และคอยเฝ้าติดตามข่าว Open Source กันอยู่นี้ เราควรจะ Follow ใครบ้างใน twitter

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับผมง่ายๆเลยก็คือ
1. fallow สำนักข่าว หรือง่ายๆว่า เว็บไซต์รายงานข่าว
2. follow คน คือติดตามคนที่ทำโอเพนซอร์สโดยตรง

อันแรกเราจะได้ข่าวสรุป ส่วนอันหลังเราจะได้ข่าวล่าสุด หรือจะเรียกว่าข่าวอยาคตเลยก็ได้

ทีนี้ใครบ้างที่เราควรจะ follow ก็อยากให้เอามาแชร์กันครับว่าคุณ follow ใครบ้าง

Comments are closed.