โดย default แล้ว User ที่อยู่บนระบบจะสามารถสร้าง sites ได้ แต่ในที่นี้เราจะมากำหนดให้ user ที่อยู่ใน group SITE_CREATORS เท่านั้นที่มีสิทธิ์สร้าง sites นอกนั้นไม่สามารถสร้างได้ มาดูวิธีทำกันดีกว่า
ก่อนอื่นให้สร้าง Group ขึ้นมาก่อน ตัวอย่างสร้าง group ชื่อ SITE_CREATORS

null

จากนั้นคลิก Repository เลือกโฟลเดอร์ Sites และเลือก Manage permissions

null

เลือก Add user/group และเลือกกลุ่ม SITE_CREATORS กำหนดสิทธิ์เป็น Contributor

null

ไปที่ไฟล์ webapps/alfresco/WEB-INF/classes/alfresco/public-services-security-context.xml เพื่ออัปเดท NodeService_security ใหม่จากเดิม

org.alfresco.service.cmr.site.SiteService.createSite=ACL_ALLOW

แก้ไขเป็น
org.alfresco.service.cmr.site.SiteService.createSite=ACL_METHOD.GROUP_SITE_CREATORS

null

จากนั้น restart alfresco
null

เพิ่มสมาชิกเข้าไปยังกลุ่ม SITE_CREATORS เมื่อผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้จะไม่สามารถสร้าง sites ได้ ดังรูป
null

Comments are closed.