วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 เวลา  08.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี

ภายในงานมีเนื้อหาพูดถึง นโยบายและการส่งเสริมการใช้ Open Source Software ในหน่วยงานภาครัฐ โดยตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเหตุผลดีๆ ว่าทำไมต้องใช้ Open Source Software จากตัวแทนของซิป้าและเนคเทค รวมถึงข้อแนะนำในการใช้ Open Source Software อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว พร้อมแนะนำ Open Source Softwareที่ควรใช้ การสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้าใจโอเพนซอร์สมากขึ้น

Comments are closed.