หากต้องการซื้อคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค คุณสามารถใช้แผ่นติดตั้ง Suriyan เพื่อนำไปทดลองเล่นที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ก่อนได้ โดยใส่แผ่นเข้าไปเพื่อทดสอบ โดยให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังนี้

  1. การแสดงผลบนหน้าจอ ว่าแสดงผลภาพถูกต้องตามความละเอียดขอหน้าจอหรือไม่
  2. เสียง โดยสังเกตุจากการสั่งงานส่วนต่างๆ ว่ามีเสียงหรือไม่ หรืออาจเปิดจากแฟ้มตัวอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์ Examples
  3. ไมโครโฟน
  4. Wireless โดยดูว่าพบสัญญาณจาก Access point บ้างหรือไม่
  5. ปุ่มพิเศษบนแป้นพิมพ์ เช่นปุ่มเปิด/ปิดเสียง ปุ่มปรับความสว่างหน้าจอ
  6. ที่อ่านการ์ดต่างๆ ถ้ามี

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูจากรายการฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนที่หน้าวิกิของ Ubuntu ได้อีกด้วย ที่ https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport/

Comments are closed.