การตั้งค่า mail server บางครั้งเป็นเรื่องยุ่งยาก เช่น ค่า mail server ของ Hotmail ดังนั้นจึงมีผู้สร้างปลั๊กอินสำหรับอำนวยความสะดวกซึ่งใช้กับ Thunderbird ที่ชื่อ WebmailNotifier โดยดาวน์โหลดติดตั้งส่วนเสริมนี้ได้ที่

เมนู Tool > addon ที่ tab Get addons พิมพ์ addon ที่ชื่อ WebmailNotifier

รูปภาพ

กดปุ่ม add to thunderbird เมื่อทำการติดตั้งแล้วโปรแกรมจะเรียกให้รีสตาร์ท

เมื่อเข้ามาใหม่แล้วให้ทำการ add mail ที่เมนู

Tool > Account setting

จากนั้นให้เราใส่ รายละเอียดเช่น user และ password ของ hotmail ซึ่ง webmailnotifier จะใส่ค่าต่างๆให้เราอัตโนมัติ

รูปภาพ

Comments are closed.