การตรวจสอบค่า md5sum ใน Suriyan สามารถทำผ่านเทอร์มินัลได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม วิธีการสามารถทำได้โดยเปิดเทอร์มินัล พิมพ์ “md5sum ” ลากไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบลงมาวางต่อท้ายคำสั่ง แล้วเอ็นเทอร์ หลังจากนั้นให้รอสักครู่ (การตรวจสอบใช้ระยะเวลาช้าหรือเร็วอิงตามขนาดของไฟล์ที่ต่างกัน) หลังจากตรวจสอบเสร็จจะปรากฏหมายเลข md5sum ขึ้นมา

รูปภาพ

Comments are closed.