SMF สามารถตั้งกระทู้ให้เป็น Sticky ได้ โดยกดที่ลิงก์ Set topic sticky ทางด้านล่างกระทู้ เมื่อตรึงแล้วกระทู้จะไม่ถูกดันให้ตกไปจนกว่าจะปลดล็อกที่ลิงก์ Set topic non-sticky

รูปภาพ

Comments are closed.