โดยปกติเมื่อเรา double click ที่ text file ใดๆก็จะสามารถแก้ไขไฟล์นั้นๆได้อยู่แล้ว แต่ไฟล์บางไฟล์ เช่น soure code ของโปรแกรม ถ้าได้ใช้งาน text editor ที่มีความสามารถในงานด้าน programming โดยเฉพาะก็จะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยื่งขึ้น เช่น Notepad++ โดยเราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Filezilla เรียกใช้งานโปรแกรม Notepad++ เป็น editor เริ่มต้นได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู “แก้ไข”
2.ไปที่ “การตั้งค่า”

รูปภาพ

3.เลือก “File editing”
4.click ไปที่ “Use custom editor”
5.click ที่ “Ask for action”
6.เลือกไปที่ไฟล์โปรแกรมของ notepad++ โดยให้ไปที่ C:Program FilesNotepadd++notepad++.exe แล้วเลือก “ตกลง”

รูปภาพ

Comments are closed.