การตั้งค่าให้ Notepad++ เป็นโปรแกรมปริยายในการเปิดเอกสารที่ Notepad สามารถเปิดได้นั้น ให้กำหนดที่ Setting > Preferences เลือกแท็ป File Association ใน่ส่วนโปรแกรม Notepad นั้นให้เลือกนามสกุลที่ต้องการถ่ายโอนไปทางขวามือ แล้วกดปุ่ม close หากต้องการกำหนดนามสกุลเอง ก็ทำได้โดยเลือกตรง customize แล้วใส่นามสกุลเพิ่มเติม

รูปภาพ

Comments are closed.