โปรแกรมในแผ่นซีดี Chantra แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สเช่นเดียวกับ Suriyan แต่ว่าโปรแกรมที่รวบรวมอยู่ในแผ่น Chantra นั้น เป็นรุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับ Windows เท่านั้น แต่โปรแกรมส่วนมากที่อยู่ใน Chantra จะเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีรุ่นสำหรับ Suriyan ด้วย ซึ่งเราสามารถนำชื่อซอฟต์แวร์ที่ต้องการ มาค้นหาในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ใน Suriyan เพื่อติดตั้งได้เช่นกัน

Comments are closed.