ให้ดาวน์โหลดจาก http://registry.gimp.org แล้วเอามาวางไว้ที่ plug-in directory

Windows XP ให้วางที่
c:Documents and Settings[user].gimp-2.6plug-ins

Windows Vista/7 ให้วางที่
c:Users[user].gimp-2.6plug-ins

จากนั้นเปิด gimp ขึ้นมาใหม่ มันจะติดตั้งให้อัตโนมัติ

Comments are closed.