การตัดคำหรือ wrap text ใน calc ทำได้โดยเลือก cell หรือกลุ่มของเซล
แล้วคลิกขวาเลือกพื้นที่ไปที่ Format cells ไปที่ tab Allignment
แล้วเลือก Wrap text automatically เลือก OK

รูปภาพ

Comments are closed.