สามารถดึงภาพมาในโปรแกรมได้โดยใช้คำสั่ง File>Open as Layer จะเป็นการเรียกภาพภายนอกมาใช้ในลักษณะเลย์เยอร์

1.ที่หน้าต่างของภาพที่กำลังทำงานอยู่ เลือก Open as layer

รูปภาพ

2.ภาพที่เลือกจะถูกเปิดขึ้นมาเป็นเลเยอร์โดยซ้อนอยู่บนภาพเดิมที่กำลังทำงานอยู่

รูปภาพ

Comments are closed.