ไม่สามารถทำได้ เพราะรูปแบบข้อมูลของไฟล์สีต่างกัน

Comments are closed.