เราสามารถบันทึกค่าให้ Filezilla จดจำการล๊อคอินหรือบัญชี ftp ของ server ที่เราใช้อยู่ได้โดยการสร้างที่ตั้งใหม่
โดยเลือก แฟ้ม > จัดการที่อยู่

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

รูปภาพ

เลือก สร้างที่ตั้งใหม่ จากนั้นให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
1.เปลี่ยนชื่อ ตามที่เราต้องการให้มีชื่อเรียก
2.ค่าโฮสต์ พอร์ต ชนิดเซอร์เวอร์ logontype ผู้ใช้ รหัสผ่าน
3.กดปุ่มตกลง และทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ดู

รูปภาพ

ในครั้งต่อไปที่เราเรียกใช้ จะสามารถเรียกเข้า server ที่ต้องการได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้ง

Comments are closed.