ในการเชื่อมต่อที่คำสั่ง “เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์…” ในเมนู “ที่หลักๆ” นั้น จะมีตัวเลือกให้ “เพิ่มที่ขั้นหน้า” ตรงนี้ก็ให้บันทึกชื่อไว้ตามต้องการก็จะสามารถเข้าถึงตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว

รูปภาพ

Comments are closed.