การบันทึกภาพหน้าจอเป็นวิดีโอใน Suriyan เราสามารถใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า gtk-recordmydesktop ในการบันทึกได้ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้ทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้โดย

ไปที่เมนู เสียงและวิดีโอ > gtk-recordMyDesktop

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม

รูปภาพ

Comments are closed.