ให้เปิดโปรแกรมท่องไฟล์ขึ้นมาแล้วไปที่ แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ในแท็บ “การแสดงตัวอย่าง” ในช่อง “แสดงตัวอย่างแฟ้มเสียง” ให้เลือกว่า “ไม่เลย” แล้วปิดหน้าต่างไป

รูปภาพ

Comments are closed.