การตั้งเวลาของเครื่องให้ตรงกับเวลาจริงมากที่สุดนั้นอาจเป็นเรื่อง ยาก (การเทียบเวลา) แต่ใน Suriyan นั้น มีเครื่องมือที่ใช้ในการเทียบเวลาให้ตรงกับเวลาจริงผ่านเซิร์ฟเวอร์เวลา หรือที่เรียกว่า Time server แล้ว โดยวิธีการตั้งค่าเวลาให้ทำดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เวลาและวันที่

รูปภาพ

  • จะปรากฏหน้าต่าง ตั้งค่าเวลาและวันที่ ให้คลิกไอคอนรูปแม่กุญแจที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อปลดล๊อกการตั้งค่า

รูปภาพ

  • จากนั้นที่ตัวเลือก วิธีตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้าต่างให้เลือกเป็น ปรับเวลาให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ต

รูปภาพ

  • จะปรากฏหน้าต่างบอกว่า ไม่มีโปรแกรม NTP ติดตั้งอยู่ ให้คลิกที่ ติดตั้งการสนับสนุนของ NTP

รูปภาพ

  • จากนั้นรอให้ระบบติดตั้งโปรแกรมสักครู่

รูปภาพ

  • เมื่อเสร็จจะมีช่องให้เลือกเซิร์ฟเวอร์เวลาที่จะใช้ตั้งค่า

รูปภาพ

  • ให้เอกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้เพื่อให้สะดวกในการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมตั้งค่า โปรแกรมจะเชื่อมต่อเองเมื่อพร้อม

Comments are closed.