เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ iso ของ Suriyan มาแล้ว วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจสอบค่า md5sum ซึ่งเราสามารถตรวจสอบค่า md5sum ได้ด้วยโปรแกรม hashtab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ beeblebrox.org

สามารถดูค่าที่ถูกต้องได้จากเว็บไซต์ Suriyan
รูปภาพ

แล้วนำแถวซ้ายมือไปใส่ในช่อง Hash comparison ของ Hashtab

รูปภาพ

จะปรากฎเครื่องหมายถูกแสดงว่าถูกต้องสมบูรณ์

รูปภาพ

Comments are closed.