การเชื่อมต่อเข้าใช้งานเครื่องแม่ข่ายระยะไกลแบบ ssh โดยใช้กุญแจในการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ดังนี้

  1. ในส่วนของ Category ของโปรแกรมให้ click ไปที่เครื่องหมาย + ข้างหน้า SSH
  2. ไปที่ Auth
  3. ในส่วน Private key for authentication ให้ click ที่ Browse เพื่อเลือก private key (.ppk) ในเครื่องเราที่ได้รับมา
  4. กลับไปที่ Session แล้วกรอกรายละเอียดการเชื่อมต่อตามปกติแล้วเลือก Open จะสามารถเชื่อมต่อได้

รูปภาพ

Comments are closed.