โปรแกรม Cerlestia นั้นจะมีฐานข้อมูลดวงดาวมาให้มากพอสมควรแล้ว แต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากเท่ากับที่มีอยู่จริงในจักรวาล หากต้องการฐานข้อมูลดวงดาวที่ละเอียดกว่าที่โปรแกรมมีมาให้ เราสามารถหาดาวน์โหลดดาวต่างๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://celestiamotherlode.net

Comments are closed.