ให้ติดตั้ง Lightscribe Driver ก่อน โดยดาวน์โหลดไฟล์จาก
http://download.lightscribe.com/ls/lightscribe-1.18.15.1-linux-2.6-intel.deb

จากนั้นติดตั้งโปรแกรมทำปกโดยดาวน์โหลดโปรแกรมจาก
http://download.lightscribe.com/ls/lightscribeApplications-1.18.15.1-linux-2.6-intel.deb

สำหรับวิธีติดตั้ง .deb ดูได้จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรมจาก /opt/lightscribeApplications/

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Lightscribe Labeler

รูปภาพ

Comments are closed.