สามารถทำได้โดยไปที่ Administer > Site Building > Themes > List
ถ้าต้องการธีมหลายแบบก็ให้ Enabled ธีมที่ต้องการ และต้องการใช้ธีมไหน ก็ให้เลือก default ธีมนั้น

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.