หากต้องการเปลี่ยนหน้าตาของ Joomla หลังจากติดตั้งแล้ว เราสามารถเลือกหน้าตาแบบอื่นได้ ด้วยวิธีดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เนูด้านบน เลือก Extensions > Template Manager

รูปภาพ

3.จะปรากฏรายการ Template ที่มีใน Joomla ของเรา
4.ให้ทำเครื่องหมายหน้า Template ที่ต้องการ
5.คลิก ปุ่ม Default เพื่อตั้งให้เป็นค่าปริยาย

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.