งานนำเสนอของโปรแกรม OpenOffice.org นั้นสามารถใส่ภาพพื้นหลังได้เช่นเดียวกับโปรแกรมนำเสนออื่นๆ โดยการใส่ภาพพื้นหลังให้กับงานนำเสนอนั้น

1.ให้ไปที่เมนูหลัก กด Format > Page
2.ที่ tab Background ที่ Fill เลือก color

รูปภาพ

3.เลือกสีที่ต้องการ กด OK กด Yes

รูปภาพ

Comments are closed.